การทำ SEO : ธุรกิจควรจ้างทำ SEO หรือ ทำเองดี

ช่วงหลายปีที่ผ่าน ธุรกิจ องค์กร มีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง แต่มีน้อยรายมากที่ไม่รู้ว่า ตัวเองมีเว็บไซต์ไปเพื่ออะไร ซึ่งประโยชน์อย่างนึงในการมีเว็บไซต์ของตัวเอง เพื่อสร้างให้ธุรกิจหรือองค์กร สามารถสร้างคุณค่าให้กับกลุ่มลูกค้าด้วยเนื้อหาบทความที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า ซึ่งหากเข้าใจตรงนี้ ทาง Digitide ขอแนะนำให้ทำ SEO อย่างถูกต้อง เพื่อให้เว็บไซต์ของเราติดอันดับใน Google

คำถามที่ Digitide ได้รับส่วนใหญ่ที่ได้รับมาหลังจากให้คำปรึกษาไปแล้ว คือ การทำ SEO ควรทำเอง หรือ จ้างคนอื่นดี?

ปกติทางเราก่อนตอบคำถามมักจะดูเรื่องของสินค้าหรือบริการของธุรกิจนั้นๆ และ ดูบุคลากรของ ธุรกิจ หรือ องค์กรก่อนว่า มีบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาเว็บไซต์ หรือ คนที่ศึกษาเรื่องการทำ SEO อยู่ก่อนแล้วหรือไม่

หากธุรกิจหรือองค์กรนั้นๆ มีทีมงานพร้อม และ มีความเข้าใจต่อสินค้าเป็นอย่างดี ก็จะแนะนำให้ทำเองดีที่สุด แต่หากไม่มีความรู้เลย ก็จะแนะนำให้สร้างบุคคลนึงมาศึกษาระดับเบื้องต้นในการรู้หลักการและการวัดผล ก่อนจ้างคนนอกมาทำ SEO ให้กับองค์กร ซึ่งทั้ง 2 แบบก็มีทั้ง ข้อดี ข้อเสีย ที่ต่างกัน

การทำ SEO ด้วยตัวเอง

ข้อดี

ข้อเสีย

1.เข้าใจการทำงานจริงของ การทำ SEO

2.มองเห็นถึงปัญหาของ การทำ SEO ได้ด้วยตัวเอง

3.ปรับปรุง แก้ไข ได้เมื่อเริ่มเห็นจุดผิดพลาด

4.วัดผลได้ด้วยตัวเอง

5.แนะนำคนที่เข้ามาดูแลใหม่ได้

1.ใช้เวลาการเรียนรู้การทำ SEO มาก

2.ต้องมีความเข้าใจในพื้นฐานของการใช้เครื่องมือ

3.ติดปัญหาอาจแก้ไขไม่ตรงจุด เพราะขาดประสบการณ์

 

 

การทำ SEO ด้วยการจ้าง

ข้อดี

ข้อเสีย

1.มีเวลาในการไปพัฒนาธุรกิจมากขึ้น

2.ไม่เป็นไปตามสัญญาเรียกเงินคืนได้

3.มีรายงานส่งให้ดูทุกเดือน

4.ต้องการเพิ่มคำค้นหาได้ตามใจ

 

1.หาบริษัทที่ทำ SEO ได้จริงไม่มาก

2.มีโอกาสถูกหลอกได้ง่ายหากไม่เข้าใจพื้นฐานการทำ SEO

3.เมื่อเลิกจ้างอันดับอาจจะตกได้

 

ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม การทำ SEO ในธุรกิจระดับกลางขึ้นไปเป็นเรื่องสำคัญมาก หากรู้และเข้าใจว่า การมีเว็บไซต์ควรใช้เป็นประโยชน์ในการให้กลุ่มลูกค้าเข้าถึงได้ แต่ในบางธุรกิจ การทำ SEO อาจสำคัญน้อยกว่าสร้างแบรนด์ก็ได้ ต้องขึ้นอยู่กับว่าธุรกิจของท่าน เป็นธุรกิจเกี่ยวกับอะไร

———————————————

องค์กรไหนเคยมีปัญหาแบบนี้กันบ้างครับ หรือว่ามีปัญหาอย่าง่อื่น แวะมาแบ่งปันประสบการณ์กันบ้างนะครับ

ทีมงาน Digitide