ธุรกิจ B2B และ Distributor ขนาดกลางและใหญ่ จะเพิ่มยอดขายในยุคดิจิทัลได้อย่างไร

เพราะพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัลเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก โดยเฉพาะในด้านการเสพข่าวสารและการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ ธุรกิจ B2B และ distributor รายใหญ่ถึงกลาง จึงไม่สามารถเพิ่มยอดขายด้วยการใช้แนวทางเดิม ๆ ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

ในอดีตนั้น ธุรกิจ B2B มักจะหาลูกค้าผ่านการติดต่อโดยตรง ซึ่งสามารถเป็นไปได้ตามกรณีในต่อไปนี้

  1. ติดต่อผ่านทาง connection ที่มีอยู่ ซึ่งกรณีนี้จะมีข้อได้เปรียบคู่แข่งในระดับหนึ่ง แต่การอาศัย connection เพียงอย่างเดียวนั้น จะทำให้เกิดขีดจำกัดในการขยายตัวทางธุรกิจได้
  2. ติดต่อผ่านทางรายชื่อที่ได้มาจากวิธีอื่น ซึ่งอาจเป็นรายชื่อของธุรกิจใหญ่ที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปอยู่แล้ว หรืออาจเป็นรายชื่อที่ถูกซื้อมาจากแหล่งขายอื่น หรือเป็นได้แม้กระทั่งรายชื่อที่ถูกเอามาจากข้อมูลส่วนกลางของหน่วยงานราชการ — ซึ่งธุรกิจต้องให้พนักงานขายติดต่อเข้าไปขอแนะนำตัวเองและนำเสนอสินค้า/บริการ ที่ลูกค้าเหล่านั้นอาจไม่เคยรู้จักหรือคุ้นเคยมาก่อนเลย (Cold Calling)

ปัญหาของการติดต่อลูกค้าด้วยแนวทางเดิม ๆ นี้

✘ ยอดขายถูกจำกัด หรือการเติบโตทำได้ช้า – การเพิ่มจำนวนรายชื่อลูกค้า (Lead) แต่ยังอาศัยการ Cold Calling เป็นหลัก จะสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ช้าและยาก จึงทำให้ไม่ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ

✘ การเพิ่มพนักงาน sales ไม่ได้เพิ่มยอดขายมากขึ้น – พนักงานไม่สามารถหา Lead ระดับองค์กรด้วยตัวเองได้ หรือถ้าใช้ connection ก็มีข้อจำกัดทางด้านจำนวนและความเร็ว

✘ การหารายชื่อลูกค้า (Lead) ด้วยวิธีเดิม ๆ กลับไม่เพิ่มยอดขายได้อีกต่อไป – เพราะเป็นการออกไปหาลูกค้าที่ไม่ได้มีความต้องการในขณะนั้น

✘ พนักงาน sales ปิดการขายไม่ได้ – เมื่อคุณภาพของ Lead ต่ำลง พนักงาน sales ต้องทำงานกับจำนวน Lead ที่มากขึ้น แต่กลับขาดระบบที่ช่วยติดตาม ทำให้พนักงานไม่ทราบถึงความต้องการของลูกค้า ณ เวลานั้น ๆ อัตราการปิดการขายจึงลดลง

ทำไมจึงควรหันมาใช้ Content Marketing ในการสร้างรายชื่อลูกค้าใหม่ (Lead Generation)

✔ ใช้ content ในการดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาเสพ — จัดเป็นการทำตลาดแบบ inbound (ให้ลูกค้าเข้ามาหาเราเอง) มากกว่า outbound (เราออกไปหาลูกค้า) แบบเก่า ช่วยลดกำแพงป้องกัน

✔ เมื่อคุ้นเคยกับ Content แบรนด์แล้ว ลูกค้าจะกลายเป็น Lead ที่มีคุณภาพ —  เมื่อลูกค้าเสพ Content และมีความเชื่อถือในแบรนด์ของเรามากขึ้นแล้ว การให้พนักงาน sales เข้าไปพูดคุยก็จะมีโอกาสสูงที่จะปิดการขายได้

✔ พนักงาน sales จะสามารถรู้สถานะของลูกค้าที่ชัดเจนยิ่งขึ้น — ในเมื่อเราสามารถตรวจสอบ Content ที่ลูกค้าเสพได้ พนักงาน sales จึงทราบถึงความต้องการของลูกค้า ณ เวลานั้น ๆ ทำให้การปิดการขายได้มากขึ้น เร็วขึ้น หรือนำเสนอ solution ได้หลากหลายยิ่งขึ้น
.

สำหรับผู้ที่สนใจให้เราแนะนำในเรื่อง — การเพิ่มยอดขายด้วยการใช้ Content Marketing เพื่อสร้าง Lead คุณภาพสูง (High-Quality Lead Generation) และการใช้ Sales CRM เพื่อติดตามผลการปิดการขายของพนักงาน sales  สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อนัดหมายรับคำแนะนำจากเรา ได้ที่นี่ >> https://forms.gle/vvoTXsEqGnPCcYNv8

แล้วเจอกันครับ

ทีมงาน DigiTide