DigiTide+Wisible = เครื่องมือการตลาด B2B ตั้งแต่ต้นทาง ยันสุดปลายทาง!

ปัญหาการตลาดของกลุ่มของธุรกิจ B2B หรือกลุ่ม Distributor

ปัญหาในการหาลูกค้า

 1. มักใช้การสร้างลูกค้าโดยผ่านการติดต่อโดยตรง (Cold Calling) ผ่านเซลล์เป็นหลัก ซึ่งมีการแข่งขันสูง (เพราะไปโฟกัสที่กลุ่มตลาดลูกค้ารายใหญ่ที่คู่แข่งก็รู้จักดี — ยกตัวอย่างเช่น List รายชื่อ trader ที่ถูกซื้อมาจากเอเจนซี่ เป็นต้น)
 2. มักใช้รูปแบบการบอกต่อแบบปากต่อปาก ซึ่งถ้าเป็นเคส B2C นั้นการบอกต่อในปัจจุบันอาจรวดเร็วด้วยมีสื่อออนไลน์มากมาย แต่ว่าถ้าเป็นเคส B2B นั้น การบอกต่อเกิดขึ้นได้ช้ามาก เพราะจุดสัมผัส (touchpoint) ไม่ได้มีเยอะเหมือน B2C
 3. จากปัญหาข้อ 2 และ 3 ทำให้จำเป็นต้องขยายตลาดด้วยการสร้างรายชื่อลูกค้ารายใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการ prospecting ลูกค้าในแบบที่ขาดกลยุทธ์ (เช่นเดิมที่จะใช้วิธีซื้อรายชื่อ ซึ่งก็จะเกิดปัญหาเดิมซ้ำซ้อน) อีกทั้งลูกค้าก็ไม่ได้มี brand awareness มาก่อน ทำให้ปิดการขายไม่ได้ หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ “รายชื่อลูกค้าขาดคุณภาพ” นั่นเอง

ปัญหาในการติดตามผลและปิดการขาย

 1. เมื่อมีลูกค้าใหม่ติดต่อเข้ามาที่บริษัท ระบบการทำงานแบบเก่าของเซลล์ที่ทำกันผ่านเอกสาร (หรือ Excel) กลับไม่สามารถติดตามความคืบหน้าของการพูดคุยระหว่างเซลล์กับลูกค้าได้
  • ไม่ทราบว่าลูกค้ารายนี้มีเซลล์รายใดรับไปติดต่อ
  • ไม่ทราบว่าตอนนี้สถานะของลูกค้ารายนี้เป็นอย่างไร (เพิ่งพูดคุย/รอข้อเสนอ/ส่งใบเสนอราคาแล้ว/กำลังเจรจาต่อรองขั้นสุดท้าย ฯลฯ) — ทำให้พลาดโอกาสและทำลูกค้าหลุดมือได้ง่าย
  • ไม่มีระบบติดตามส่วนกลางที่ช่วยให้ผู้บริหารคอยติดตามผลได้สะดวก และมอบหมายงานได้แบบ real time
 2. เมื่อระบบการติดตามมีปัญหา และเซลล์ก็ไม่ทราบสถานะของลูกค้า จึงเป็นไปได้ว่าจะเซลล์จะหันไปโฟกัสที่ลูกค้ารายใหญ่ที่มีรายชื่ออยู่ในมือแล้ว และพลาดโอกาสกับลูกค้ารายใหม่ที่อาจมีศักยภาพไม่น้อยไปได้ นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ต้องมีระบบ tracking ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

ทำไม Official Partnership ระหว่าง DigiTide กับ Wisible จึงแก้ปัญหาเหล่านี้ได้

ทางแก้ปัญหาในการหาลูกค้า

แก้ไขด้วยบริการสร้างรายชื่อลูกค้าคุณภาพสูง Lead Generation Service ของ DigiTide โดยเราจะใช้เทคนิค Content Marketing เพื่อดึงดูดลูกค้าที่มีความสนใจ และติดตามลูกค้าผ่านทางสื่อต่าง ๆ เพื่อสร้างความคุ้นเคยในแบรนด์ให้กับลูกค้า รวมถึงแนะนำรายละเอียดของสินค้าหรือบริการอย่างคร่าว ๆ ไปแล้วก่อนที่จะเก็บรายชื่อเข้ามา

ด้วยเหตุนี้เอง ลูกค้าที่อยู่ในรายชื่อจาก Lead Generation Service ของ DigiTIde จึงเป็นรายชื่อที่มีคุณภาพ และสามารถกลายเป็นลูกค้าที่มีคุณภาพให้กับธุรกิจได้ต่อไป

ปัญหาในการติดตามผลและปิดการขาย

แก้ไขด้วยบริการของ Wisible ซึ่งเป็นเครื่อง Sales CRM ชนิดหนึ่งที่มีระบบบริหารจัดการ Sales Pipeline เพื่อดูระดับความคืบหน้าของการขาย (นั่นคือ เมื่อรับ lead คุณภาพสูงเข้ามแล้ว ทาง Wisible ก็จะคอยช่วยทีมเซลล์ให้สามารถติดตาม lead เหล่านี้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ไม่พลาดโอกาสอย่างเดิมอีก)

Wisible สามารถเก็บรายละเอียดปลีกย่อยทุกอย่างของ Deal อย่างเช่น ชื่อดีล บริษัท ผู้ติดต่อ วันที่คาดว่าจะปิดดีล เซลล์เจ้าของดีล สมาชิกในกลุ่มดีลนี้ ระดับขั้น/ความคืบหน้าของการเจรจาพูดคุย สินค้า/บริการที่ขาย รายชื่อและข้อมูลติดต่อของผู้เกี่ยวข้อง เป็นต้น และสามารถมอบหมายงานให้ทีมงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกำหนดวันส่งงานได้

ที่สำคัญก็คือ Wisible ยังสามารถทำงานได้ทั้งในเว็บ และในแอพ Line (ใช่แล้ว track กันทางไลน์เลย) รวมถึงการแจ้งเตือนผ่านไลน์กับอีเมล์

รายชื่อ lead ที่มีคุณภาพ + การปิดการขายที่มีประสิทธิภาพ

= ยอดขายสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด

สนใจติดต่อ DigiTide ได้ที่นี่เลยครับ