ที่ปรึกษาการสร้างแบรนด์และการตลาดออนไลน์นั้น …เขาทำอะไรกันบ้าง

ที่ปรึกษาการสร้างแบรนด์ เขาทำอะไรกันบ้าง

เพราะว่าช่วงที่ผ่านมานั้น ทาง DigiTide ได้รับคำถามตลอดเวลาเลยว่า “รับสร้างแบรนด์ไหม”… ไม่ว่าจะทั้งแบรนด์ครีม เครื่องสำอาง แฟชั่น โรงแรม รีสอร์ท อาหารเสริม ฯลฯ ซึ่งเจ้าของธุรกิจหลายท่านนั้นยังเข้าใจผิดระหว่างการ “รับสร้างแบรนด์” กับการ “ให้คำปรึกษาการสร้างแบรนด์” เราจึงขออธิบายให้ฟังดังนี้

การรับสร้างแบรนด์ — สำหรับเจ้าของธุรกิจคงมองว่าแค่จ้างคนมาจัดการ จากนั้นก็อยู่เฉย ๆ แล้วรอให้เราสร้างแบรนด์ให้เสร็จเลย

แต่นั่นเป็นการเข้าใจผิด เพราะการสร้างแบรนด์นั้นจำเป็นต้องทำในทุก touchpoint ที่สัมผัสกับลูกค้า เพื่อสร้างมุมมองที่ดีและความประทับใจให้กับลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ของเรา ดังนั้นจึงไม่ใช่กรรมวิธีที่เราสามารถทำแทนแบรนด์ได้ แต่ต้องเป็นการร่วมสร้างแบรนด์ไปด้วยกันระหว่างเจ้าของแบรนด์ ทีมงาน และที่ปรึกษาการสร้างแบรนด์นั่นเอง

การให้คำปรึกษาการสร้างแบรนด์ — ก่อนสร้างแบรนด์นั้น เราจำเป็นต้องวางแผนครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ให้ละเอียดและชัดเจน โดยเริ่มตั้งแต่

  1. วางแนวทางของ Brand Identity โดยต้องดูทั้งเป้าหมายที่แบรนด์ต้องการ จุดแข็งจุดอ่อนที่มี ความแตกต่าง ฯลฯ เพื่อนำมาวาง position ให้กับแบรนด์ แล้วจึงมาเลือกรายละเอียดของ identity ให้ตรงกับ position ที่วางไว้
  2. วางแผนการสร้าง Content ให้เป็นไปตาม Brand Identity ที่วางไว้ ซึ่งต้องเลือกสื่อดิจิทัลให้เหมาะกับรูปแบบของ Content ที่จะสร้าง
  3. บริหารจัดการการสร้าง Content ให้ดำเนินไปได้ตามแผนที่วางไว้ โดยมีการวัดผลและปรับปรุงแนวทางอย่างสม่ำเสมอ
  4. ในบางครั้งอาจเข้าไปมีส่วนในการ ช่วยสร้าง Content (หรือช่วยปรับแก้ไข) ด้วย เพื่อให้ Content ตรงกับแผนที่วางไว้ อีกทั้งเป็นการช่วยส่งต่อทักษะให้กับทีมงานของแบรนด์อีกด้วย
  5. วางแผนการทำ Paid Content ในรูปแบบต่าง ๆ ที่จำเป็น ซึ่งอาจรวมถึงการ ช่วยดูแลโฆษณา ให้กับ Content ทั้งของแบรนด์เองและของสื่ออื่น ๆ พร้อมอบรมถ่ายทอดเทคนิคการทำงานให้กับทีมงานของแบรนด์ต่อไปด้วย
  6. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสื่อสารแบรนด์ใน Touchpoint ต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากที่กล่าวมา
  7. บริหารจัดการวิกฤติ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงกำหนดนโยบายในการ สอดส่องดูแลการพูดถึงแบรนด์ จากสื่อต่าง ๆ

จะเห็นแล้วว่าการสร้างแบรนด์นั้นมีรายละเอียดปลีกย่อยอยู่ไม่น้อย แต่ด้วยความเข้าใจผิดของเจ้าของแบรนด์จึงมักห่วงแต่การสร้าง Brand Awareness เพียงอย่างเดียว (อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ ทำไมจึงไม่ควรใช้สื่อออนไลน์เพื่อสร้าง Brand Awareness เพียงอย่างเดียว) แต่ควรนึกภาพของแบรนด์ให้ครอบคลุมทั้งหมดก่อนจะเริ่มดำเนินการ

หรือถ้ายังตอบตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำว่าจะสร้างแบรนด์ตัวเองดีไหม ทำไมต้องสร้างแบรนด์ด้วย หรือจะสร้างแบรนด์ผ่านโซเชียลมีเดียตัวไหนและแบบไหนดี ก็ควรอ่าน ประโยชน์หลัก 4 ข้อของการ Branding ใน Social Media

สำหรับเจ้าของธุรกิจที่อยากปั้นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเองให้ติดตลาดและเป็นที่รู้จัก พึงถามตัวเองอยู่เสมอว่า “ทำไมลูกค้าต้องเลือกแบรนด์เรา” และถ้าคำตอบที่ได้มานั้นไม่ชัดเจน (เช่น เพราะของเราดี — ซึ่งเป็นคำที่ทุกคนพูดแบบเดียวกัน แถมคำว่าดีก็ช่างไม่ชัดเจนเอาเสียเลย) เราก็เสนอให้อ่านชุดบทความต่อไปนี้ของเรา

ถ้าต้องการคำแนะนำจากที่ปรึกษา ก็ควรอ่านบทความ เมื่อไหร่ที่ควรจ้างที่ปรึกษาทางการตลาดออนไลน์  และบทความ จ้างที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์อย่างไร… ให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด เสียก่อน

หรือถ้าต้องการเข้าใจหลักการการทำแบรนด์ผ่าน content ในช่องทางออนไลน์มากกว่านี้ ทาง DigiTide ก็เปิด คอร์ส Power Content & Digital Branding ให้ผู้สนใจด้วยเช่นกัน

DigiTide คือที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ไม่ได้ทำแค่การตลาดออนไลน์ ไม่ได้แค่ทำโฆษณาออนไลน์ แต่ช่วยสร้างแบรนด์ตั้งแต่ขั้นตอนแรก ๆ อย่างการวิเคราะห์ตลาด วิเคราะห์คู่แข่ง และหาความแตกต่างให้กับแบรนด์ นอกจากนี้เรายังมีบริการสำหรับธุรกิจ B2B ที่รวม Business Solution ทั้งบริการที่ปรึกษาแบรนด์สำหรับผู้เริ่มทำธุรกิจใหม่ รับสร้างรายชื่อผู้มุ่งหวังผ่านช่องทางออนไลน์ (Lead Generation) และให้คำแนะนำในการใช้ Sales CRM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของขั้นตอนการขาย หรือ sales pipeline

นอกจากนี้พาร์ทเนอร์ของเรายังมีบริการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ ด้วยประสบการณ์การทำงานที่ปรึกษาธุรกิจมาหลายปี ลองติดต่อเข้ามาเพื่อรับคำแนะนำเบื้องต้นได้เลยครับ

DigiTide ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ที่ปรึกษาการสร้างแบรนด์ ^^