How to สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ในฐานะ “ผู้เชี่ยวชาญ” (Expert Branding and Marketing)

การสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรือ Expert Branding นั้น มีแนวทาง/ขั้นตอน/ปัจจัยที่แตกต่างจากการสร้างแบรนด์ให้ตัวเองหรือ Personal Branding โดยทั่วไปอยู่ตรงที่ เราสามารถสร้าง personal brand ด้วย content ที่แตกต่างด้วยบุคลิกและตัวตน แต่การสร้างแบรนด์ในภาพลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จะสามารถจับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอีกระดับหนึ่ง จึงต้องวางแผนทั้ง Branding & Marketing ให้ละเอียดยิ่งกว่านั้น! บทความนี้ของเรา จึงจะครอบคลุมประเด็นของ Expert Branding ทั้งหมด ยาวไปถึง Expert Marketing ด้วย เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจภาพรวม และองค์ประกอบสำคัญทั้งหมด รวมไปถึงการเชื่อมโยงทุกองค์ประกอบเข้าด้วยกัน โดยเราจะพยายามอธิบายแต่ละประเด็นในบทความนี้ให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ถ้าประเด็นไหนต้องการคำอธิบายยาว ๆ ผมจะเพิ่มเติมเนื้อหาเรื่อย ๆ ในทุกสัปดาห์นะครับ (ผมไม่รู้ว่าบทความนี้จะยาวขนาดไหน จะจบเมื่อไหร่ เข้ามารออ่านเองในทุกวันพฤหัสนะครับ) ประเด็นที่ต้องรู้… ก่อนสร้างภาพลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะสร้างตัวตนในฐานะผู้เชี่ยวชาญดีไหม ให้อ่าน section นี้ก่อนนะครับ แต่ถ้ามั่นใจแล้วว่าจะทำแน่ ก็ข้ามไปส่วนขั้นตอนการทำได้เลย “ประโยชน์” ของการมีภาพลักษณ์ของ “ผู้เชี่ยวชาญ” หรือ […]