คอร์ส SEO Master

บ่อยครั้งที่ธุรกิจเริ่มต้นการตลาดออนไลน์ด้วยการทำตลาดผ่าน Social Media อย่างเฟซบุ๊ค (Facebook) หรือยูทูบ (YouTube) ก่อนจะมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง ซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไร และอาจจะไปได้ดีกับสินค้าบางประเภทที่ต้องการสร้างการรับรู้ของแบรนด์เสียก่อน (เช่น ธุรกิจที่ขายสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ) หรือกับสินค้าที่มีการแข่งขันสูงมากจนต้องสร้างความแตกต่างผ่านการสร้างแบรนด์เสียก่อน (เช่น ธุรกิจเครื่องสำอาง เป็นต้น)

อย่างไรก็ตาม การสร้างเว็บไซต์ของธุรกิจยังควรเป็นก้าวแรก ๆ ที่เจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของแบรนด์ต้องพิจารณาให้ดี เพราะว่า สุดท้ายแล้วลูกค้าก็จะค้นหาธุรกิจหรือสินค้าของเราผ่านช่องทางเว็บค้นหาอย่างกูเกิ้ลแน่นอน แถมการมีเว็บไซต์ยังช่วยเพิ่มความน่า่เชื่อถือให้กับธุรกิจ ช่วยเติมเต็มข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการให้กับผู้บริโภคได้อย่างสมบูรณ์

ที่สำคัญก็คือ เว็บไซต์เป็นพื้นที่ที่ธุรกิจเองเป็นเจ้าของ ไม่เหมือนการฝากชีวิตทั้งหมดไว้กับสื่อโซเชียล (ที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้) ทำให้เจ้าของแบรนด์สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ผ่านเว็บไซต์ตัวเองได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ที่สำคัญที่สุดคือ สามารถเก็บข้อมูลลูกค้าที่เข้ามารับชมสื่อต่าง ๆ ได้อย่างละเอียดมากขึ้น ทำให้สามารถทำตลาดออนไลน์ได้ละเอียดตรงเป้าหมายมากขึ้น และสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นกัน

เนื้อหาหลักสูตร สอน SEO จะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ ซึ่งจะเรียนควบคู่กับไป ซึ่งก็คือคอร์สสอนสด และคอร์สออนไลน์

 • คอร์สออนไลน์ จะประกอบไปด้วย คอร์สที่ครอบคลุมเนื้อหาพื้นฐานของ SEO (กำลังอยู่ในระหว่างจัดทำ) และคอร์สการสร้างเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับ SEO (เสร็จเรียบร้อยแล้ว)
 • คอร์สสอนสด จะเน้นการวิเคราะห์โดยใช้กรณีศึกษาเป็นประสบการณ์ตรงที่เราได้จากการทำเว็บไซต์ DigiTide ให้ติดอันดับการค้นหาหน้าแรกในหลายคีย์เวิร์ด

หรือถ้าจะแบ่งตามประเภทของเนื้อหา ก็จะเป็นดังต่อไปนี้

 • ส่วนวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์กับโครงสร้างต่าง ๆ โดยจะมีกรณีศึกษาจากประสบการณ์จริงจากวิทยากรและผู้เข้าเรียนเอง (เพื่อให้ผู้เข้าเรียนได้ฝึกวิเคราะห์ธุรกิจของตัวเอง พร้อมรับฟังความเห็นจากวิทยากรและเพื่อนร่วมคลาส) — ส่วนนี้จะอยู่ในส่วนคอร์สสอนสดเป็นหลัก (ในเนื้อหาเชิงโครงสร้าง เราอาจพูดบางส่วนไว้บ้างแล้วในคอร์สออนไลน์ แต่ในคอร์สสอนสดก็จะนำมาแจกแจงให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมกันชี้แจงในรายละเอียดให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น)
 • ส่วนที่เป็น workshop เพื่อสร้างเว็บไซต์ได้จริงผ่าน WordPress ซึ่งเป็นระบบ CMS ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงเนื่องจากความสะดวกในการใช้และปรับเปลี่ยน รวมไปถึงความสามารถในการปรับ SEO (การทำเว็บให้ติดอันดับการค้นหา) นอกจากนี้จะมีการแนะนำ tool หรือเครื่องมือออนไลน์ที่สำคัญในการปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ กลยุทธ์ หรือแม้แต่การ spy เว็บไซต์ของคู่แข่ง — เนื้อหาที่เกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์และการแนะนำ tool นั้นจะอยู่ในคอร์สออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ แต่จะมีการนำมาให้ผู้เรียนฝึกทดลองใช้ในคอร์สสอนสดเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของคอร์ส SEO Master

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างเว็บไซต์ และทำให้เว็บไซต์นั้น ๆ ติดอันดับการค้นหาของกูเกิ้ลผ่านคีย์เวิร์ด (keyword หรือคำค้นหา) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม ผ่านเครื่องมือออนไลน์ที่ทาง DigiTide แนะนำ

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 1. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ธุรกิจของตัวเอง รวมถึงคู่แข่ง และความต้องการของตลาดในปัจจุบันได้
 2. ผู้เรียนสามารถนำข้อมูลการวิเคราะห์มาวางแผนในการสร้างเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับธุรกิจของตัวเองได้
 3. ผู้เรียนสามารถสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress ได้ รวมถึงติดตั้งปลั๊กอิน (plugin) ที่จำเป็นได้
 4. ผู้เรียนสามารถปรับค่าติดตั้งของเว็บไซต์และปลั๊กอินต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับธุรกิจของตัวเองได้
 5. ผู้เรียนสามารถติดตั้งเครื่องมือวัดผลต่าง ๆ (เช่น Google Analytics, Facebook Pixel และเครื่องมืออื่น ๆ ตามเทรนด์ในปัจจุบัน) ในเว็บไซต์ของตัวเองได้
 6. ผู้เรียนสามารถนำแผนการตลาดจากการวิเคราะห์ในข้อ 2 มาใช้กับเว็บไซต์ของตัวเองได้
 7. ผู้เรียนสามารถปรับค่าต่าง ๆ ในเว็บไซต์ เพื่อให้เหมาะสมกับการจัดอันดับการค้นหาของกูเกิ้ลได้
 8. ผู้เรียนสามารถวางแผนการเพิ่มเนื้อหาในอนาคต เพื่อเพิ่มอันดับการค้นหาของเว็บไซต์ตัวเองได้
 9. ผู้เรียนสามารถอ่านค่าวัดผลจากเครื่องมือที่ได้ แปลความหมาย และนำไปปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดของตัวเองได้

เนื้อหาคอร์สสอนสด SEO Master

วันที่ 1 – การวิเคราะห์ และวางแผน SEO สำหรับเว็บไซต์

 • SEO checklist
  • ปัจจัยสำคัญในการทำ SEO พร้อม case study
  • การทำ on-page SEO
  • การทำ off-page SEO
 • Extensive Analysis
  • การวิเคราะห์คีย์เวิร์ดด้วย tool ของ Google (ไม่ต้องหวังพึ่ง Spy Tool เราใช้เครื่องมือพื้นฐานก็ทำได้เหมือนกัน และอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำ)
  • วิเคราะ์เว็บไซต์ของคู่แข่ง การทำ SEO ของเขา โครงสร้างของเขา + วิเคราะห์ landing page เผื่อหาช่องทางในการทำ Google Ads (เนื้อหาโบนัส๗
  • วิเคราะห์ตัวเอง สินค้า และบริการ เพื่อนำไปใช้วางโครงสร้างของเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับ SEO
 • Keywords
  • ประเภทต่าง ๆ ของ Keywords และความสำคัญของแต่ละประเภท
  • วางแผนการใช้คีย์เวิร์ดในโครงสร้างเว็บ
  • ตัวอย่างการนำไปใช้งานจริง
 • Content >> เตรียมเนื้อหา SEO สำหรับเว็บไซต์
 • Website >> วางโครงสร้างเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับ SEO และธุรกิจแต่ละแบบ

วันที่ 2 – การวางแผนการทำ content เพื่อ SEO ต่อไป (เน้น off-page SEO และ Branding)

 • Content Planning
  • วางแผนคีย์เวิร์ด สำหรับการทำ content ระยะยาว
  • การเชื่อมโยง Content เข้าด้วยกัน โดยใช้ flow ของ Marketing Funnel และพฤติกรรมของลูกค้าเป็นหลัก
  • ตัวอย่างการวางแผน Content สำหรับธุรกิจ B2B หรือสินค้า/บริการที่มีราคาแพงและต้องการเวลานานในการตัตสินใจ
 • Content Creation
  • การสร้าง content ให้ตรงกับรูปแบบ SEO
  • กรณีศึกษาของ DigiTide ในคีย์เวิร์ดต่าง ๆ
  • แกะดูคู่แข่ง และปรับจนสู้เขาได้ — กรณีศึกษาของ DigiTide ที่ใช้เวลา 3 เดือนในการขึ้นอันดับ 1 ของการค้นหา
  • กรณีศึกษาของคู่แข่งรายอื่น ๆ
 • SEO Error – การแก้ปัญหาความผิดพลาดในเว็บไซต์ที่ส่งผลกับ SEO
 • วัดผลและแปลความหมายค่าต่าง ๆ ของ tool เพื่อนำมาปรับแก้เว็บไซต์ต่อไป
 • รูปแบบ Content และการเชื่อมต่อกับ Social Media
 • แนะนำการทำ Branding ควบคู่ไปกับการทำ SEO

ท้ายคอร์ส >> จะให้คำแนะนำกับธุรกิจแต่ละแบบ พร้อมพาเข้ากลุ่มเพื่อพูดคุยติดตามผลต่อ ๆ ไป

เนื้อหาคอร์สออนไลน์สำหรับ SEO

การปรับแต่ง WordPress ให้เข้ากับ SEO.

 • Plugin >> เพิ่มสมรรถภาพให้เว็บไซต์ด้วย WordPress plugin
  • เซ็ต Plugin ที่แนะนำสำหรับการทำ SEO
  • เซ็ต Plugin ที่แนะนำสำหรับการเพิ่มความเร็วให้เว็บไซต์
  • เซ็ต Plugin ที่แนะนำสำหรับการเพิ่มความปลอดภัย และการสำรองข้อมูลเว็บไซต์
  • Plugin ที่แนะนำสำหรับการทำ E-Commerce
  • Plugin ที่แนะนำสำหรับการเก็บอีเมล์
  • Plugin ที่แนะนำสำหรับการติดตั้ง Google Tag Manager
 • ติดตั้งและปรับแต่ง Plugin ทุกตัวให้พร้อมใช้งานกับโครงสร้างเว็บไซต์ที่วางแผนไว้
 • การเลือกใช้โฮสต์ และติดตั้งเว็บไซต์ลงในโฮสต์

การปรับแต่งเว็บไซต์ขั้นสุดท้ายก่อนใช้งาน

 • ใช้งาน plugin E-Commerce เต็มรูปแบบ
 • เชื่อมต่อเครื่องมือที่จำเป็นเข้ากับเว็บไซต์ (เพื่อสนับสนุนการวัดผลที่แม่นยำ รองรับการเก็บข้อมูลผู้ชมเว็บไซต์แบบละเอียด)
  • Google Tag Manager
  • Google Analytics
  • Google Webmasters: Search Console
  • Facebook Pixel
 • การสำรองข้อมูลเว็บไซต์

การลงทะเบียนคอร์ส SEO Master

วันเวลา: เสาร์อาทิตย์ที่ 19-20 ตุลาคม 2562 เวลา 9:00-16:00 น.

สถานที่: The Connection, MRT ลาดพร้าว

ค่าลงทะเบียน: 9,900 บาท (ได้ทั้งคอร์สสอนสด และคอร์สออนไลน์)

โปรโมชั่นพิเศษ: ลงทะเบียน 2 คอร์ส (คอร์ส SEO Master นี้ + คอร์ส Online Marketing Blueprint) รับส่วนลด 2,000 บาท (โปรโมชั่นหมดเมื่อที่นั่งของคอร์สใดคอร์สหนึ่งเต็ม)

<< สนใจลงทะเบียนคลิกที่ไลน์ข้างล่างได้ที่ Line: @DigiTide >>

สมัคร/สอบถาม

ผู้สอน

ดร.เอกสิทธิ์ เทียมแก้ว

ดร.เอกสิทธิ์ เทียมแก้ว
ผู้ร่วมก่อตั้ง Digitide.co

ทีปรึกษาการตลาดออนไลน์ (ฝั่งกลยุทธ์)

ภาณุพงศ์ ศุภะรัชฏเดช
ผู้ร่วมก่อตั้ง Digitide.co

คนทำการตลาดออนไลน์ (ฝั่งเทคนิค)

Testimonial

เนื้อหาดี

Strategy ในการวางแผนให้ match กับ Customer journey

เข้าใจง่าย สามารถเอาไปใช้ได้จริง

ชอบ Tools กับแนวทางการทำ onpage

สะดวก เข้าใจง่าย

จัดหลายวัน เนื้อหาต่อวันไม่แน่นจนเกินไป

เนื้อหา ปานกลางถึงง่าย

การหาคำ kw และการดูคำของคู่แข่ง

เข้าใจง่าย

ได้วิเคราะห์ และได้รู้จักเครื่องมือหลายๆตัวในการจัดการและบริหารเวปไซต์เรา

สมัคร/สอบถาม