1-Day Consulting Service ให้คำปรึกษาตัวต่อตัวแบบเต็มวัน

 • บทวิเคราะห์ตลาด ลูกค้า และคู่แข่งอย่างละเอียด
 • บทวิเคราะห์แบรนด์ สินค้า และธุรกิจในเชิงลึก (ต้องการข้อมูลจากทางผู้รับบริการด้วย)
 • รายละเอียดจุดแข็ง+จุดอ่อน พร้อมคำแนะนำแนวทางและกลยุทธ์ในการทำตลาดออนไลน์ของธุรกิจนั้น ๆ
 • รายงานการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือออนไลน์ และสื่อต่าง ๆ ของธุรกิจ
 • ให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาด้านแบรนดิ้งและการตลาดออนไลน์ที่เจ้าของธุรกิจมีอยู่
 • ตอบคำถาม และแนะนำทางแก้ไขปัญหาที่เจ้าของธุรกิจกำลังประสบอยู่
 • ค่าบริการ 20,000 บาท
สอบถาม

Lead Generation Serviceสร้างรายชื่อลูกค้าคุณภาพให้กับทีมขาย

 • เหมาะสำหรับธุรกิจแบบที่มีทีม sales อยู่แล้ว แต่ต้องการ list รายชื่อลูกค้าใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจ B2B, ธุรกิจบริการ, ธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์ราคาสูงหรือลูกค้าต้องใช้ระยะเวลานานในการตัดสินใจ
 • ค่าบริการเริ่มต้น 50,000 บาท
สอบถาม

Sale Generation Service สร้างยอดขายผ่านการตลาดออนไลน์สไตล์ DigiTide

 • รับเฉพาะธุรกิจหรือสินค้าประเภทที่ DigiTide พิจารณาว่าแนวทางสอดคล้องกันเท่านั้น
 • รับแบบเป็นพาร์ทเนอร์เชิงแบ่งปันผลกำไร (Profit Sharing) เท่านั้น
สอบถาม